شیرین کوهستان

گذشته ی برگشته

بوسه بر ماه

لایق تماشا

قاب خاطره

حتی پس از سالها

درس اول

دو نقطه اشک

از دست رفته

نجم العشق

غریب قریب

ستاره بازی

راهی

گوشواره های عرشی

نحیی معه و نموت معه

Every second

عابر بلامقصد

رسالت من

هنا لیل و انت لیلی

شبیه یوسف پیراهن سیاه

اروتومانیا

تا تو را آرزو کنم

تجسمِ داشتن

آرزوهای تشنه

آپوپتوز

مهر و ماه

قلب شیشه ای

یادم تو را تماشا

ویتامین وفا

شهید اشک ها

دل بسته ی سربسته

سالار

اشکها عصرها

پررنگ و پررنج

مسجد رؤیا

دلووان

رو به ماه

با من ترین

درمان در من

به یاد سالهای دور

مثل تو

میم مثل مویز، میم مثل ماه

همه ی دنیام

سالها به عشق لیلا

همین نزدیکی

ماه پرپر شده

شاید نذر ماه

ققنوس جاده ها

دختر آسمان

خاطرات در خاطر

آرزوی حلال

لیلة العشق

نسیم مهربانی

طراوت حیات

فرهادترین

تقدیر یا تقصیر؟!

پرواز نهنگ ها

حتی ذکرک کاف

اعجاز خالد

به حساب عشق

تو

اشک شمس

ع کمثل العیون ❤

دال و عین

فبکت من فراقها القمر

لیلای ماه

آنجا چطور؟!

یک کمی دیگر

أنت منی أنت لی

همه این سالها

حبیب لایق، لایق محبوب

شهید بی وطن

من بیشتر

ناکلماتند اشکهای من

رفته ام رفته نباشی

هکذا أنا و قلبی

دوباره با هم، دوباره پرواز

عین النبی

بهشت اینجاست اگر

رؤیای رؤیت رویت

بازندگی با زندگی

دوش به دوش

همه ی دیگرم

او رفته من مرده

تن های تنها

خدا همیشه

دلم تنگ، دلش تنگ

شبیه قاصدک

نیم رو

برای نبودن هایت

بی سیبی و بی نصیبی

نهایت وفایت

تمام روزهای عمرم

تماس با من

حد ترخص

آمین همیشه ام

ماه من خدای من

حتی وسط دردهایم

أین المعشوق؟!

ماه تر از ماه

عین شین قاف

غمت را با من بنوش

زیباتر از هزار ستاره

تعریف العین

سعی و صفا

کنارش حرم باشم

حتی در قفس

أنا کنعانی و أفتخر

چشمانش دلش

دوست داشتنت و نداشتنت

دوتایی

مثل ماه

من ماه کوه

فقط أنت ثم لا أحد

دکل عشق

یا تو یا تو

أنت الحیاة

ای زیبا ای رؤیا

هو تو

مهتاب کم تابم

یلدا

به سوی تو همیشه

گاهی قال بلی

ولی گذشت

لیت یوسف مثلک

نماز ششم

عینِ دال، عین ماه

کودک سی ساله

چشم انتظار

لست کالجدار أنا نبیک

نوزده پرنده تا پرواز

روز نبودنت

ای کاش که ای کاش

صدای کودکی

بالاتر از ماه

هزار سال فکرت

هو الجمیل

همیشه بهشت همیشه لیلا

قطار سرنوشت

لیل و لیلام

حتی اگر نباشی

برگرد و برگردان

أتسمعنی؟!

صباحی عیونها

هذا سرّ الوفا

در حضور ماه

سکوت ممنوع

تنها مثل نقطه ف

خذنی إلیک

بأی ذَنب هُجِرَت؟!

اشک های بی تو بودن

نمایش تصویر

غائب بلا عذر

محکوم به صفر مطلق،مختار به بینهایت

ماندگاران

سیب نیم خورده حوا

اول عشق

رب الحُسن

دل پرداز چاره ساز

مفرد مذکر عاشق

ماه من، عین و دال

به جای بهشت

نزدیکترین ترین

بمانی یا نمانی

داشتم و خواهم داشت

سالها عشق سالها دعا

در هر ثانیه هزار بار

زیبایی و سیاهی

هجران حبیب

الا من بی تو

هزار سال هم که نباشی

وقتی دلدار داری

Read this every day

اما نپرس چگونه؟

تحریم منم برجام تویی

مبتلا

عشق زخم

لو کان القلب یقراء

به جای ماه

به تماشای فریاد

بی تسبیح هرگز

چای چشمانت

برعکس عکسهایمان

وحیدة کالقمر

لیلة الدرد

قبله ترین

پرواز یک رؤیا

سطور اللیالی

نوبل ادبیات

لیلام

آنجا که عقل عاشق میشود

به امید امروز نه لقای فردا

راز یک آه

نبیِ ماه

سلفی یک رؤیا

اویی نیست که هست

بوی بهشت

مثل حضرت ماه

دنیای دانیال

سین عشق

هر شب حتی مطلع الفجر