X
تبلیغات
رایتل

چه میشد اگر

30 اردیبهشت 1396

چه میشد اگر

خداوند هیچ کس را فراموش نمی کند

و همین برای آرامش تو کافی است!

دل نوشت: میان من و تو ، وصال هرگز، سکوت گاهی و نگاه همیشه هست.

آخر چه نویسم ؟!

24 اردیبهشت 1396

تو پایتخت اول این دلی

هر کجا بعینه بینمت تو گویی در دلی

هر کجا به خاطر آرمت همانا در مقابلی ،

ندانم بر دلی یا دیده ی من؟!

چه دیده و کدام دل ؟! دیده ام دل شد و دل دلبر شد،

از دیده اثر نماند و از دل خبری ، آخر چه نویسم ؟!

با کدام دل با کدام دست ؟! دستی بر دل و دلی به دست دارم،

دلم در دست دوست و دستم بر دل از دست اوست !

مرد و بهشتش

22 اردیبهشت 1396

 مرد و بهشتش

 مگر نه این که هر دل بهشت گمشده ای دارد
و تو اردیبهشت پیدا شده منی ؟!
پس ای آنکه مرداد توأم عشق من باش

که بزرگترین انسان های روی زمین نیز گواهان صادق این واقعیتند

که در انسان، حقیقتی بزرگتر از عشق وجود ندارد

و من میدانم اگر روزگاری به شکل قلب زیبایت، آن زیبای زیبا آفرین

شعری بتوانم سرود، زیباگوترین شاعر دنیا خواهم شد،

آن هم در زیباترین جهان ها یعنی جهان قلب ها

و به راستی آن که تو را قدر نمی داند پس چه می داند؟!

و آن که به تو عشق نورزد پس به چه ارزد؟!

پی نوشت: آنکه عشق را از چشمان یوسف نمیخواند در کتاب من هم نخواهد خواند!

کاش تو یوسفم باشی

14 اردیبهشت 1396
کاش تو یوسفم باشی

من پیامبرم ، معجزه ام عشق است ... اما چه فایده؟!

وقتی در پیراهن تو عطر اردیبهشت نیست ...

این کم اتفاقی نیست!

گوئیا در سرزمین مصر بیش از هزار سال خشکسالی است ...

پی نوشت:  فرقی نمیکند چشمانت متولد کدام فصل باشد؟

کاش تو یوسفم باشی و من کتابی با هزار آیه ی عاشقانه برایت! 

سحرنامه

13 اردیبهشت 1396

سحرنامه  

 اینک که این مینویسم در دل شب نشسته با شبی که در دل منست

و اگر می نویسم برای نوشتن از توست که عاشق نوشتنم ...

ماه و تماشا

7 اردیبهشت 1396

ماه و تماشا

در سالی که گذشت تو جوان تر شده ای و من تنها تر

تا تو بدانی به عشق رضایت تو بود که سیب را گاز زدم

حالا ولی تنگ است دلی که برای تو شده انگار، یا حبیب العمر متی وقت لقاک؟!

( تعداد کل نوشته ها: 200 )
   1       2       3       4       5       ...       34    >>

موزیک پلیر

>