أجمل و أعشق رسائلی تلک التی أکتبها و أمسحها آلاف المرات ولا أرسلها لک
و أما أخلص حبّی تلک التی لا تُکْتَب ولا تُقال ولا تحتویها الا قلبی الکنعانیة
زیباترین و عاشقانه ترین نامه های من آنهایی هستند که بر روی کاغذ می آیند
تا روزی هزار بار نامت را لمس کنم بی آنکه آن نامه ها را برایت ارسال کنم!
و أما ؛ خالصانه ترین عشقم محبتی است که هیچگاه نوشته نمی شود،
و جایی خوانده نمیشود، آن چیزی نیست جز همین قلب کنعانی من (آن هم برای تو)