خوشا به حال شما، هنگامی که به ماه نگاه میکنید
کسی را به یاد نمی‌آورید... رَبَّی أَنِّی مَغْلُوبٌ فَانْتَصِر