آن نامه‌ای که نوشتم تا دوستی بیندازد در ضریح
به گمانم الان به مقصد رسیده باشد
در آن نامه گلایه کرده‌ام که لیلا
نمی‌بیند حال دل دورافتادگان را

پ ن: هرچه می‌آیم باز هم نمیرسم، یا لیلا انظر إلینا