در کنعان با یوسف، در دریا با یونس
در شب با ماه، در روز با خورشید
من کجا آن‌قدر مبتلایت شدم؟!