ن وَالْقَلَمِ وَمَا یَسْطُرُونَ ﴿قلم۱﴾

بنویس برای آن پیغمبر غریبی که در دور‌دست‌هاست!
خداوند به قلم و آنچه که مینویسد قسم خورده است