بالقلب وما یکتب، فی حیاتنا لا أقس علیک الا فی الحب

به دل و آنچه که مینویسد سوگند

در زندگی هیچ وقت بر تو سخت نخواهم گرفت

مگر در دوست داشتنت!