وَ نَزَّلْنا عَلَیْکَ الْکِتابَ تِبْیاناً لِکُلِّ شَیْ ءٍ ( نحل 16)

ما این کتاب را نازل کردیم تا تو بتوانی همه چیز را بیان کنی

شبیه وقت زیارت تو را میخواهم
چه کنم تا نشوم دفن به همراه تنم؟!

پ ن : آیه به آیه عشق را روایت خواهم کرد تا شاید فقط یک بار قرائتم کنی