قَالَ لَن تَرَانِی و لکِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَل (اعراف143)

لیلا؛ قلب من با یعقوب چه فرقی میکند؟!
که تا یوسف هست باید کوه را نظاره کنم