وَفِی السَّمَاءِ رِزْقُکُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ﴿ ذاریات٢٢)
آن عشقی که به شما وعده داده شده در آسمان است
منم آسمانی که ابرهایش را باران برد
تا تو ماه را میان ستارگانش تماشا کنی
پ ن: نظری به ماه کن و بعد در کنعان باش!