حین اکاتب لک فلإلقَلم وُضع معنیَ الآخر
حین أحادثک و افکر فیک اعتقدتُ أنا اسعَدُ الناس فی العالم
فاکتُب لی، ولو بالسّلام ، ولو مرّة، ولو فی المَنام
وقتی از تو مینویسم برای قلم معنایی دیگر وضع میشود
وقتی با تو صحبت میکنم و به تو فکر میکنم
خودم را خوشبخت ترین فرد روی زمین می بینم
پس تو هم برایم بنویس، اگر چه یک سلام
اگر شده یک بار ، اگر شده در خواب!

پ ن: زمان همه چیز را تغییر میدهد الا تو در قلب مرا