إِنِّی لَأَجِدُ رِیحَ یُوسُفَ لَوْ لا أَنْ تُفَنِّدُونِ «94»

هر چشم به اندازه ای که دوستت دارد تو را میبیند
زیرا که عشق درون قلب است نه در جغرافیا

پ ن: اگر تو دعا نکنی یونس چگونه برمیگردد؟!