إِنِّی لَأَجِدُ رِیحَ یُوسُفَ لَوْ لا أَنْ تُفَنِّدُونِ (یوسف94)
که آنها اسم تو را میدانند
و من، بوی تو را...