زیبایی مسحور کننده ماهتاب، تجلی کوچکی از جمال لیلاست
او در پاییز آمد که تقدیر را به بهار برساند
تا تو شایسته بوسه ی ماه بمانی
و من عاشق مهتاب!

پ ن: حالا که شب ها را بیداری اصلا دلم نمیخواهد بخوابم
به من بگو در تمام دنیا آیا کسی را غیر از من دوست داری؟!