نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَیْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرید (ق16)

بینَ الوَرید والوَرید، حب الحبیب
که در رگارگ وجودم
مهر حبیب تنیده است دوست

پ ن: دوستت دارم و ای کاش این را
نخوانده میدانستی...