وَ لَقَدْجَعَلْنا فِی السَّماءِ بُرُوجاً وَ زَیَّنَّاها لِلنَّاظِرِینَ (حجر16)

چه میکند آسمان اگر بگیرند ز او‌ ماه را؟
اشک ها و دعاها، آرزوها و کلمات را...

پ ن: برایم بنویس، که غم تو غم منست