وَأْتُونِی بِأَهْلِکُمْ أَجْمَعِینَ (یوسف93)

چشم، تار و موی سپید و علاجی نیست
یعقوب جهانم کرد این یوسف ندیدن ها