وَ أَیُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّی مَسَّنِیَ الضُّرُّ
وَ أَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِینَ ‌‌‌﴾ 83 انبیاء
و ایوب را [یاد کن] هنگامی که پروردگارش را ندا داد
که مرا رنج دوری رسیده و تو مهربان ترین مهربانانی.

آنکه یوسف را دور کرد
میکند درد یعقوب را
چاره آیا؟!