وَ قَطَّعْنَ أَیْدِیَهُنَّ وَ قُلْنَ حَاشَ ‏لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَراً (31یوسف)

که دست بریدن همیشه آسان است
و لیکن دل بریدن سخت دشوار!

پ ن: همه که جوان نمیشوندمثل زلیخا
گاهی گرگ اجل میدرد تا رنگ پیراهن یوسف
مثل کفن باشد لیلا، مثل کفن باشد لیلا...