ثَلاثَةٌ یشْفَعُونَ إِلَی اللَّهِ یوْمَ القِیامَةِ فَیشَفِّعُهُمْ:
الْأنْبِیاءُ ثُمَّ الْعُلَماءُ ثُمَّ الشُّهَداءُ
(رسول اکرم ص)
خرم آن روز که شهیدان شوند شافع دهر

تو را در برگیرم و گویم این عزیز من است!