حکایت من و تو
حکایت زیباترین سوره زندگی است
حکایت یونسانه ی عشق
با تقدیری که
یکی را به دل چاه می اندازد
و دیگری را آواره دریا
این روزها را
تنها باید دعا کرد

فقط همین!

پ ن: دعاها اگر مستجاب نمیشوند
پس کجا میروند؟!