لا تخف من أغلاط الکتابة
إغلق عینیک
و اکتب
اسم الشخص الذی تحبه

على سبیل المثال، أکتب أنا: عاصفة

از غلطهای نگارشی، هیچ مترس!
چشمانت را ببند
و بنویس
اسم کسی را که دوستش داری
به عنوان مثال من مینویسم: «عاصفه»