וריח גשם מתגבר
עוד הצעיף שלי על צווארך שומר
 יפה שלי תראה אותנו אוהבים
אשא תפילה ימים שלמים
יהיו עדיי הכוכבים
דניאל

و بوی باران که بیشتر میشود
هنوز شال من روی گردن تو قرار دارد
زیبای من، تا زمانی که عشق ما دیده شود
تمام روزها را دعا خواهم کرد و در این دعا
ستارگان نیز شاهدان من خواهند بود!
دانیال تو