راههای رسیدن به بهشت بسیارست أما
خوشا لذت مسیری که فقط به تو میرسد
سالهاست که می آید و دوباره برمیگردد،
پیغمبری که دستش تنها برای تو میسوزد

پ ن: سرم سوی آسمان و دلم در پاییز کوهستان
عشق اگر از عقل به قلب آید غم فراق دگر نماند!