إِنِّی لَأَجِدُ رِیحَ یُوسُفَ (94یوسف)
من بوی یوسفم را میشنوم

در انتهای تمام قصه های قرآن آمده که؛
یک روز تو، برمیگردی بی تردید!

پ ن: آری؛ فراق هست ولی جدایی هرگز...