وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا (169بقرة)

دلم برایت تنگ شده اما برای مرگ بیشتر
دنیای بی تو که ارزش ماندن ندارد، دارد؟!

پ ن: این یک خواهش نیست، الزام است
تا من زنده هستم تنهایی را احساس مکن