أَیَطْمَعُ کُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ یُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِیمٍ (38معارج)
آیا آرزو دارند که آنها را داخل بهشت پر از نعمت کنیم؟!

من اگر آنجا که تو هستی بودم
هیچ وقت آرزوی بهشت نداشتم

پ ن: باران اگر ببارد دوباره بهار می آید، دوباره به یادت می آیم