فَاصْبِرْ کَمَا صَبَرَ أُوْلُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ (35 احقاف)

دوست داشتنش درد است، نبودنش دردها
او شبیه ماه هست، چه بدر باشد چه هلال!

پ ن: ولم أحضر لک سوى الدموع ...
و غیر از اشک چیزی دیگری برایت نیاورده بودم