وَ الَّذِی جَعَلَ لَکُمُ اللَّیْلَ لِتَسْکُنُوا فِیهِ (67یونس)

در روشنای روزمرده ی دنیا،
هیچ گاه عشق واقعی خود را پیدا نخواهید کرد!
زیرا تنها این شب های بلند فراق است که
جمال ماه را به شما نشان خواهند داد

پ ن: پروردگارا؛ روزها ما را به هر سو که دوست داشتند بردند
به حرمت این شبها، تو ما را به آن سو که دوست هست رهنمون ساز