وَ لَسَوْفَ یُعْطیکَ رَبُّکَ فَتَرْضی (5ضحی)
و به زودی پروردگارت به تو عطایی میکند که راضی شوی
و این یعنی عشق، مسئله ای است
که حل کردنش، فقط حق خداست
پ ن: اشکهای خود را با این دستمال پاک نمیکنم
زیرا چشمان دیگری در آن گریه کرده است...