وَ کُلٌّ فِی فَلَکٍ (40یاسین)
و همه چیز در گردش است

حبک کتاب لیس لها نهایة
مثل الخریف الذی یتکرر فی کل عام

عشق تو کتابی است که پایان ندارد
مثل پاییزی که هر سال تکرار میشود

پ ن: هر کجا که دلتنگی، آرزوهایت هم آنجاست!