خَالِدِینَ فِیهَا أَبَدًا ۖ لَهُمْ فِیهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ (57نساء)
و در کنار هم زندگی ابدی میکنند ...
و آیا درک لذت بهشت جز این است؟!
بودن با تو در قصه ای که فراق ندارد...