یَا آدَمُ اسْکُنْ أَنْتَ وَزَوْجُکَ الْجَنَّةَ (35 بقره)

هی الماضی و حاضری و مستقبلی
و حیاتی و مماتی و جنتی!

او گذشته و حال و آینده و زندگی
و مرگ و بهشت من است ...