وَهُوَ الَّذِی أَنْشَأَ لَکُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ (78مؤمنون)
و اوست خدایی که برای شما گوش و چشم و دل آفرید

آنکه تو را دید قدر دیدن بداند
ورنه چون من اسیر دعا میشود