إنِّی لَأَجِدُ رِیحَ یُوسُفَ لَوْلا أَنْ تُفَنِّدُونِ (94یوسف)
من بوی یوسفم را میشنوم اگر دیوانه ام نمیخوانید

سکوت کرده ای مثل إفطار آفتاب و نمیدانی
بوی یوسف، خود میرود هر جا که یعقوب باشد

پ ن: میم مثل مرگِ من، میم مثل معرفتِ تو