لماذا قلب لیلی لایشتاق لحبیبه؟!
ألا یوجد القمر فی سماء مدینتهم؟

چرا دل لیلا دیگر برای مجنونش تنگ نمیشود؟
آیا در آسمان شهرشان، ماه وجود ندارد؟!