لا أحد یکتب لک کلمة
إلا من یری أیامه لیلا بدونک

هیچ کس برایت نمی نویسد کلمه ای
جز آنکه روزهایش را شب میبیند
وقتی نباشی!

پ ن: اللهم قلبی لایصبر علی الفراق