أفتقد نهایة القصة الذی کان لاینتهی إلا بموتنا

دلتنگ پایان قصه ای هستم
که جز با مرگ ما تمام نمیشود!

پ ن: مرا با سکوت مجازات میکنی و فراموش کرده ای
که فراق، گناه همیشه ی توست؟!