وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَمَا أَدْرَاکَ مَا الطَّارِقُ ﴿۲طارق﴾
سوگند به آسمان و آن ستاره شبگرد
که تو چه میدانی آن ستاره کیست و کجاست؟!

أحببتک بعین رأت طارقها بین النجوم
با چشمی دوستت دارم که طارقش را
میان ستاره ها می بیند و میشناسد!