در این اوضاع زار که مؤمنان قرآن به دست گرفته اند
من اینجا مثل هر شب دوباره نام تو را بغل گرفته ام،
به این فکر میکنم که خورشید چگونه میتواند اینقدر از ماه دور باشد؟!
و زمین چرا به جای ماه به دور خورشید میگردد؟!
آه حضرت ماه، زیباتر از قرص قمر، میبینی؟ امسال هم گذشت...
اگر برای این امت، گذشت سال به گشتن زمین به دور خورشید معنا میشود
برای این نبی که فقط به دور تو میگردد، من همانم که عمرش بیش از هزار سال است
آری، هزار سال است که دوستت دارم و نمیتوانم به تو برسم
مثل درختی که برگهایش میریزد و نمیتواند خم شود و آنها را جمع کند
هزار سال است که نمیتوانم دستانت را بگیرم و صدایت را بشنوم
و حالا پس از همه این سالها به دنبال بهانه ای برای رفتنم میگردی؟!
حال آنکه میدانی من نه از مرگ و نه از جهنم تو هراسی ندارم
مرگ فقط آینده را از بین میبرد اما نبودنت دنیای الانمان را
و جهنم و جهنم و جهنم همین نبودن توست نه جایی برای رفتن ...
راستی به من بگو فرشته ها روح کسانی که منتظرند را چگونه میگیرند؟!

پ ن: تا نتوانم چشمانت را ببینم هیچ عدالتی را در جهان قبول نمیکنم