فَلا یَحْزُنْکَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ ما یُسِرُّونَ وَ ما یُعْلِنُونَ (یاسین76)

ألیس هذا الدموع کاف علی حب لیلی؟!
آیا همه این اشکها برای عشق لیلا کافی نیست؟!

پ ن: جسم را حبس شاید بتوان کرد اما دل و جان را نه!