وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَیْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِیدِ (ق16)
دوست داشتن های من از آنچه تو میخوانی بیشتر است

پ ن: لبهای فنجانت را تا داغ است ببوس
بعدا چای سرد میشود زندگی تمام میشود