فَأَیْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجْهُ اللّهِ... (بقره/115)
به هر سو رو کنید خدا آن جاست...

به کجا روم که نبودنت آنجا نباشد؟!

پ ن: برای تو آرامش و برای خود تو را