وَ ما تَأْتِیهِمْ مِنْ آیَةٍ مِنْ آیاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا کانُوا عَنْها مُعْرِضِین (انعام 4)
و هیچ نامه ای از نامه هایم به تو نرسید مگر آنکه از آن روی گردانیدی
 اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَکُمْ مِنْ إِلَهٍ غَیْرُهُ (اعراف 59)
ایمان بیاور به عشق که به راستی چه کسی همچون من برایت خدایی کرده؟
فباى حدیث بعده یومنون (مرسلات50)
که اگر این سخنان، عشق نباشد تو به کدام عشق ایمان داری؟
فأین تذهبون (تکویر50)
پس به کجا می روی؟
آرزو نوشت: مرا ببخش برای تمام چای هایی که بدون تو سرد و بی رنگ شد