و لاَ تَقْرَبُواْ مَالَ الْیَتِیمِ (152 انعام)

نه فقط دعا و آرزو
که از ابتدای کودکی
حق این دل، تو بودی

تقدیر یادش باشد که
مال یتیم خوردن ندارد!

پ ن: شبیه رؤیایت بودی حتی زیباتر