لَعَلَّ اللّه یحَدِّثُ بَعْدَ ذَلِک امراً (آیه1 طلاق)
تو چیزی نمیدانی شاید خدا بعد از این چیز دیگری برایت بخواهد

مالک چیزی در دنیا نیستم
جز چشمانت و غم هایم
این ثروت در قلب من است
نه در مسیرها و خاطره ها

پ ن: هزاران نفر آنجا هستند
نمیشود یک تو پیش من بمانی؟!