من الذی قال لک إن الماضی ینتهی؟!
أنا الماضی، الماضی الذی عاد الآن
فأن حبی لک هو کتاب لا یمکن إغلاقه إلا بالموت!

چه کسی به تو گفت که گذشته ها دیگر تمام شده است؟!
من گذشته ی تو هستم، گذشته ای که حالا برگشته
با کتابی از دوست داشتنت که جز با مرگ من بسته نمیشود

فَلَوْ لا أَنَّهُ کانَ مِنَ الْمُسَبِّحِینَ لَلَبِثَ فِی بَطْنِهِ إِلى‌ یَوْمِ یُبْعَثُونَ (144صافات)