لا یخدعک سنوات عمر حبیبک!
فی داخله طفل یحتاج إلی إبتسامک و هدایاک

سن و سال عاشقت تو را فریب ندهد
درون او کودکی است که به خنده هایت محتاج است
و به هدایایی که برایش می آوری ...

پ ن:سخت است جسم ات یک جا باشد و دلت اما جای دیگر