ألَّذِی خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَیَاةَ لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا (ملک2)
خداوند مرگ و زندگی را خلق کرد تا ببیند کدام یک از شما بهتر میمانید

مرگ اگر نیستی باشد که مخلوق نیست،
مرگ نام دیگر عشق است و عقل یعنی زندگانی.

زندگی که باید در آن بهترین باشیم،     
چرا که ما برای خلود، یعنی بهترین نوع بودن آفریده شده ایم
و نه برای نبودن ها و یا گاهی بودن ها !

پ ن: دیگر ناامید شده ام از خدا، از سرنوشت از تقدیر
 از اعضای بدنم، از چشمانم که تو را نمیبینند
از پاهایم که یا نمی آیند یا زود برمیگردند
از دستانی که دستانت را ندارند
آه که اگر نبود این قلب که همیشه دوستت دارد
دنیا برای من جای زیستن نبود!